מושגים בסיסיים בשוק ההון שצריך להכיר

מילון מונחים בשוק ההון

שוק ההון הוא אחד התחומים המרתקים ביותר בעולם הכלכלה הגלובאלית.
התחום מרכז בתוכו את המפגש בין הקונים למוכרים של ניירות ערך.
הוא מושפע כל הזמן מדיווחי נתונים של מדינות וחברות הנסחרות בו.
לכן החלטתי לרכז מילון מונחים בשוק ההון שיעשה סדר עבור כל מי שצריך.


מושגי יסוד בשוק ההון

בורסה לניירות ערך

מדובר על תאגיד עסקי הפועל תחת רגולציה מדינית,
המאפשר לחברות לגייס כספים מהציבור תחת פיקוח ושמירה על המשקיעים.
הבורסה נותנת את פלטפורמה עבור הברוקרים לקיום השוק למסחר בניירות ערך בשוק הציבורי.
כלל העסקאות מתועדות במערכות הבורסה ועל בסיסם היא מציגה את שערי המחירים עבור כל ני"ע.

חבר בורסה (ברוקר)

חבר בורסה הוא גוף פיננסי כמו בנקים או בתי השקעות.
הלקוחות הפרטיים (הציבור) פותחים ומקבלים שירות בתיקי השקעות באמצעות גופים אלו.
לברוקר ישנו חיבור ישיר למערכת המסחר של הבורסה לניירות ערך והוא זה שדואג להעביר את פקודות המסחר לביצוע.

חברה ציבורית

גוף שהתאגד בדרך של חברה בע"מ וביצע הנפקה של ניירות ערך המיועדות להחזקת הציבור.
החברה כפופה לחוק החברות ע"פ המדינה בה היא התאגדה ופועלת תחת חובת גילוי לציבור אודות דוחות כספיים וכמו כן על אירועים מהותיים המתרחשים בה.


סוגי ניירות ערך

מניות (share)

מניות מהוות חלק יחסי מזכות בבעלות על חברה.
(היחס הוא בהתאם לכמות המניות הרשומות בספרי החברה)
בעל מניות זכאי להשתתפות בחלוקת רווחים, לקולות הצבעה, וזכויות בנכסים המוחזקים.
בעל המניות חב במקרה שלהפסדים/פשיטת רגל עד לסכום הכסף אשר השקיע ברכישת מניות החברה (במקרה ושווי מניה מגיע ל0).

איגרות חוב (bond)

אג"ח הוא נייר ערך המהווה הסכם הלוואה בין מלווה ללווה.
הלווה יכולה להיות מדינה (אג"ח ממשלתי) או חברה (אג"ח קונצרני) והמלווה הוא רוכש האג"ח.
בהנפקת אג"ח הלווה מגייס כסף תמורת התחייבות להחזר הקרן בתוספת ריבית בהתאם להצעה המפורסמת בתשקיף.

אופציות (option)

אופציה היא חוזה בעל תאריך עתידי למימוש זכות רכישה/מכירה בנכס פיננסי.
(אופציה אמריקאית אחת היא בעלת זכות על 100 מניות).
החוזה נסגר בין שני צדדים כאשר צד אחד מתחייב על רכישה/מכירה של נכס הבסיס.
לכל אופציה קיים מחיר מימוש (Strike) ומועד פקיעה ((expiration.
במידה ותנאי השוק יביאו את נכס הבסיס למחיר המימוש בטרם יגיע מועד הפקיעה האופציה תמומש.

תעודות סל וקרנות נאמנות

תעודת סל (ETF) היא מוצר פסיבי בעל דמי ניהול נמוכים המאפשרת מעקב אחר ביצועי מדדים.
רכישת יחידה אחת מתעודת סל תחשוף את המשקיע לתשואות של כל ני"ע המוחזקים בה בהתאם לאחוז חשיפתם במדד.

קרן נאמנות (mutual fund) היא מוצר אקטיבי המאפשרת מעקב אחר ביצועי מנהל הקרן.
מנהל ההשקעות בקרן הוא זה שמחליט מה תהיה החשיפה לני"ע.
לאור כך דמי ניהול בקרן נאמנות הם גבוהים יותר מאשר בתעודת סל.

קרנות גידור (hedge fund)

קרנות אלו מאפשרות רק למשקיעים כשירים להשקיע בהן.
לקרנות גידור ישנן אסטרטגיות שונות ומטרתם להניב תשואה בכל תנאי השוק.
רובן פועלות בשילוב של כמה סוגים שונים של נכסים במקביל כגון מניות , אופציות ,מטבעות קרפטו ולעיתים אף בעסקאות פיזיות של נדל"ן.

מבנה קרן גידור הוא לרוב כחברה פרטית או כשותפות מוגבלת ותשואת הרווח בחברה בניכוי דמי ניהול הקרן הן תשואות המשקיעים.


מילון מונחים בשוק ההון יהיה עמוד דינאמי והוא יתעדכן אחת לתקופה.
מטרתו היא לעזור בעיקר למתחילים שעלולים למצוא את עצמם מתבלבלים מרוב החשיפה הגדולה לכמות המושגים בשוק ההון.